Darmowa dostawa w Polsce przy zakupach od 300zł

Płatność

z dnia

Zamówienia i płatności

1. Zamówienia

1.1 Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu maamstyle.com, zwanym dalej Sklepem MAAM, stanowią ofertę sklepu.

1.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie MAAM przez 7 (siedem) dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu MAAM maamstyle.com.

1.3 Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu MAAM wybierając towar, w tym kolor i rozmiar oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”. Po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU”  kraj dostawy poprzez dokonanie wyboru z listy dostępnych krajów odbioru, sposób płatności, dokładne dane adresowe dostarczenia przesyłki i przechodzi do podsumowania transakcji, gdzie akceptuje Regulamin Sklepu MAAM oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji transakcji/przesyłki. Poprzez zatwierdzenie polecenia „ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w zależności od wybranej formy zapłaty po autoryzacji płatności następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W posumowaniu zamówienia podawana jest łączna cena wybranych towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

1.4 Po złożeniu zamówienia, Sklep MAAM przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

1.5 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep MAAM potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

1.6 Na stronie internetowej Sklepu MAAM zamieszczana jest informacja o terminie realizacji zamówienia.

2. Płatności

2.1 Ceny na stronie internetowej Sklepu MAAM zamieszczone przy danym towarze:

  1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy;
  3. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych i opłat za formę zapłaty za pobraniem.

2.2 Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu MAAM w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja o całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru kraju dostawy oraz określeniu formy płatności.

2.3 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy BMG FINANCE Małgorzata Główka, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep MAAM potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy BMG FINANCE Małgorzata Główka;
  2. gotówką za pobraniem, płatność Sprzedawcy przy dokonywaniu dostawy, w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sklep MAAM potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
  3. przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy 24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sklep MAAM potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sklep MAAM informacji z systemu Przelewy 24 o dokonaniu płatności przez Klienta.

2.4  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

2.5 Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie.